Prof. Dr. Sermet Koyuncu

Konuşma Başlığı: “Konjuge polimer içeren fonksiyonel ince filmler ve uygulamaları”

2000 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (COMU) Kimya Bölümü’nden lisans derecesini alan Koyuncu, 2001 yılında araştırma görevlisi olarak atandığı COMU’de 2003 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2008 yılında Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü bünyesinde “Güneş pillerinde elektrolit olarak görev yapacak iletken polimerlerin sentezi” konusu üzerine doktora eğitimini tamamlamış ve Doktora tezi Avrupa Birliği “FP-6 Mobility programı” bursu ile desteklenmiştir. 2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek yüksekokulu’na Yardımcı Doçent olarak atandıktan sonra, 2011 yılında

Üniversiteler Arası Kurul’dan Doç. Dr. ünvanını almıştır. Doçentlik ünvanını aldıktan sonra, TÜBİTAK-BİDEB bursu ile desteklenerek bir yıl süre ile Amerikan Enerji Bakanlığı’na bağlı, University of Massachusetts-Amherst- “Energy Frontier Research Centers” laboratuvarında direktör Prof. Dr. Thomas P. Russell danışmanlığında çalışmalarını sürdürmüştür.

 Türkiye’ye döndükten sonra günümüze kadar “organik güneş hücreleri” ve “enerji tasarrufu sağlayabilen elektrokromik akıllı camlar” alanında 2 adet TÜBİTAK 1001-Araştırma, 1 adet TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek projesi ve 1 adet de TÜBİTAK/FWO (Belçika) ikili işbirliği projesinin yürütücülüğünü gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında University of Massachusetts-Amherst, Polymer Science and Engineering Departmanı öğretim üyesi Prof. Kenneth R. Carter yürütücülüğünde, ‘Synthesis and Studies of Conjugated Poly(Ionomers) as Next Generation Materials for Advanced Polymer Electronics alanındaki NSF projesinde

“International Collabrator” pozisyonunda çalışmıştır. Koyuncu’nun yürütücü olduğu “Konjuge Polimerler Kullanılarak UV Korumalı Buğulanmayan Cam Üretimi” başlıklı TÜBİTAK 1001 araştırma projesi 2021 yılında desteklenmiş ve çalışmaları devam etmektedir.

2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Prof. Dr. kadrosuna atandıktan sonra, 2014-2020 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü disiplinler arası “Enerji Kaynakları ve Yönetimi” yüksek lisans programı anabilim dalı başkanlığı, 2016-2021 yılları arasında Kimya Mühendisliği Bölüm başkanlığı  ve 2020 yılında 3 aylık bir süre için Enerji Kaynakları Merkez Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.  Halihazırda, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve  Araştırma Merkez Müdürlüğü ile birlikte üniversite sanayi işbiliğinden sorumlu Rektör Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir. 2016-2018 yılları arasında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliği görevini yürüten Prof. Koyuncu, son olarak  2021 yılında pandemi dönemi için büyük önem teşkil eden YÖK Sanal Laboratuvar çalışma grubunda görev almıştır

Yapmış olduğu  58 SCI makalesine 1364 atıf yapılmıştır ve bu sonuçlara göre H indeksi 23’dir.   Tüm bu çalışmaları sonucunda 2017 yılı TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülmüştür.