Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak

Konuşma Başlığı: “Bakır(II) İndirgeyici Antioksidan Kapasite (CUPRAC) Ölçüm Yöntemi’nin Keşfinin 18. Yılında Antioksidan Tayin Yöntemlerinin Yeri”

Dr. Apak, 1976 yılında kimya yüksek mühendisi olarak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi (sonraki adıyla Mühendislik Fak.)’nden 1982 yılında doktora derecesini aldı; 1993’de profesör oldu. İdari görev olarak aynı fakültede 1996-99 döneminde dekanlık ve 2007-2015 yılları arasında İ.Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. Önce İ.Ü., daha sonra İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Mühendislik Fakültesi’nde Analitik Kimya Anabilim Dalı başkanı (1990-2021) ve İÜC Rektörlüğü’ne bağlı Gıda Antioksidanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜC-GAAM) müdürü (2012-2021) olarak görev yaptı. Halen İÜC’de YÖK uygunu ile sözleşmeli öğretim üyesidir. TÜBİTAK’dan alınabilecek en yüksek proje olan 2247A Ulusal Lider Projesi’ni (2020-…) İÜC’de sürdürmektedir.

Dr. Apak; NATO/CCMS, IAEA, IUPAC ve TWAS gibi uluslararası örgütlerden ve DPT, TÜBİTAK, İÜ (İÜC) Araştırma Fonu gibi ulusal kurumlardan aldığı projeleri yönetmiştir. Halen IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği Analitik Kimya Bölümü’nde (IUPAC Division V) en yüksek üyelik (titular member) sıfatıyla Türkiye temsilcisidir. İkiyüz doksanüç (293) adedi bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen uluslararası dergilerde basılmış özgün araştırma makalesi, 17’si uluslararası hakemli bilimsel kitap/ansiklopedi bölüm yazarlığı olmak üzere (yerli ve yabancı kongre bildirileriyle birlikte) yaklaşık olarak toplam 800 bilimsel eseri ve üç adet (Türkçe) ders kitabı bulunmaktadır. Antioksidan tayinleri ile ilgili olarak editörlük yaptığı bir İngilizce kitabı da Wiley Yayınevi’nden 2018’de basılmıştır. Yayınlarına uluslararası bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen  dergilerde Elsevier-Scopus’a göre aldığı  atıf sayısı 11 533 ve h-indeksi 51’dir (Akademik Google’a göre 17 032 atıfla h=60). Meslek alanının en yüksek etki faktörlü özgün araştırma makalesi dergisi olan ACS: Analytical Chemistry’de 8 ve ACS-Sensors Dergisi’nde 1 makalesi yayınlanmıştır. Analitik Kimya’nın çok çeşitli temel ve uygulamalı alanlarında çalışmış olan Dr. Apak’ın en önemli buluşu 2004 yılında dünya literatürüne kattığı “CUPRAC antioksidan kapasite tayin yöntemi”dir. Ayrıca “sahada patlayıcı izlerinin saptanması” kiti analiz sisteminin bulucusudur. Türkiye Kimya Derneği’nden 2004 yılında “Kimya Biliminin İlerlemesine Katkı − Şeref Üyeliği Ödülü” almıştır. 6 Haz. 2012 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine atanmış, Haz. 2014’den itibaren de Akademi Konsey üyeliğine seçilmiştir. 1 Haz. 2016’da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nce ilk olarak verilen “bilime hizmet ödülü” almıştır. Türkiye’nin en büyük bilimsel ödülü olan “TÜBİTAK Bilim Ödülü” ‘Analitik kimya bilim alanının temel ve uygulamalı dallarında; geleneksel olmayan adsorbanların analitik kimya ve çevre kimyasında kullanımı, antioksidan kimyası ve antioksidan aktivite/kapasite tayinleri, enerjetik maddelerin ve bunların patlama sonrası kalıntılarının sahada ölçümü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları’ nedeniyle 2017 yılında Prof. Apak’a verilmiştir. İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu’nca kimya alanında çığır açmış buluşları olan bilim adamlarına verilen “danışman üyelik” (Royal Society of Chemistry: RSC-Fellow Member) statüsünü 27 Temmuz 2018’de kazanmıştır. Ağustos 2021’den itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde kurulan Temel Bilimler Komitesi’nde görevlendirilmiştir. Tamamen pandemi ile geçen (ancak Anabilim Dalı laboratuvarlarının açık tutulduğu) 2020-2021 yıllarında (çoğu Q1 sınıfından dergilerde) 30’u aşkın makale yayımlamıştır. 31 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü’nden “Endeksli Dergilerde En Fazla Yayın Yapan Akademisyen Ödülü” almıştır.