Prof. Dr. İmren Hatay Patır

Konuşma Başlığı: “Güneş ışığı kullanılarak suyun ayrışmasından hidrojen üretimi

2 Şubat 1983 Tekirdağ’ da doğan Prof.Dr. İmren Hatay Patır Lisans, Yüksek lisans eğitimlerimi Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde 2003 ve 2005 yıllarında tamamlamıştır. Yüksek lisans ve Doktora eğitimleri boyunca aynı bölümde Fizikokimya Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. TÜBİTAK 2212 Yurt İçi-Yurt Dışı Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı kapsamında İsviçre/Lozan’da bulunan Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) enstitüsünde Prof. Hubert Girault’ın danışmanlığında doktorasını 2010 yılında tamamlamıştır. Prof. Dr. İmren Hatay Patır İsviçre/Lozan’da bulunan EPFL enstitüsünde 2010-2011 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuştur. Prof.Dr. İmren HATAY PATIR Türkiye’ye döndükten sonra çalışmalarına Selçuk Üniversitesin’de devam etmiş ve 2013 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan Kimya Doçentlik unvanını almıştır. “Sıvı-sıvı Arayüzey Elektrokimyası” ve “Hidrojen Üretimi” konularının dünyada oldukça önemli bir yere sahip olması nedeniyle bu konu üzerine çalışmalar yapılabilecek bir araştırma laboratuvarının kurulması ve burada yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi için projeler hazırlamıştır. COST-TÜBİTAK- MP1106 projesini (“Suda ve Su/1,2-Dikloretan (DCE) Arayüzeylerinde Nanoparçacık Temelli Hidrojen Üretimi” 2012-2014) yürütücü olarak tamamlamıştır. Bunun yanında TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “Güneş Işığı Kullanılarak Suyun Ayrışmasından Hidrojen Üretimi” başlıklı projeyi yürütücü görevi ile 2018 yılında başarıyla tamamlamıştır. Hidrojen enerjisi alanında TÜBİTAK projeleri ve Avrupa Birliği Projelerinde görev almaya devam etmektedir. Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 65 adet makalesi olup; bu makalelere 2100 atıf yapılmış ve h-indeksi 27’dir. 

Prof. Dr. İmren HATAY PATIR 2016 yılında KİMYA alanında Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) çerçevesinde ödüle layık görülmüştür. 2017 yılında ise L’ORÉAL TÜRKİYE & UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU “Genç Bilim Kadınları Destek Ödülü”nü almıştır. 2018 yılında ise TÜBİTAK TEŞVİK ödülüne layık görülmüştür.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Prof. Dr. İmren HATAY PATIR halen Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü’nde elektrokataliz, arayüzeyde elektrokimya, yenilenebilir enerji, oksijen indirgenmesi ve hidrojen üretimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.