POSTER OTURUMU PROGRAMI

Yayın Numarası Alt Bildiri Grubu Bildiri Başlığı Sunan Yazar
2 EYLÜL 2022 CUMA POSTER OTURUMU
SAAT: 17:15-17:45
PS-001 Analitik Kimya Türkiye’Deki Farklı Jeotermal Akışkanlardan Lityumun İyon Değiştirme Yöntemiyle Seçimli Olarak Ayrılması Kamil Bostancı
PS-002 Analitik Kimya Kauçuk Sektöründeki İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Analitik Açıdan Değerlendirilmesi Sevila Şeker
PS-003 Analitik Kimya Elektrolitik Yöntemle Kaplanan Pirinç Yüzeylerin Yapısal Özelliklerinin Ve Elektrokimyasal Korozyon Davranışlarının İncelenmesi Emrah Gümüş
PS-004 Analitik Kimya Bor Katkılı Elmas Elektrot Yüzeyine Antifungal İlaçlardan Kaspofunginin Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Ve Farmasötik Preparatlarında Katyonik Sürfaktanlı Ortamda Voltametrik Tayini Yavuz Yardım
PS-005 Analitik Kimya Metal Oksit İçeren İletken Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Hazırlanması Ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi Ayşe V. Hacınecipoğlu
PS-006 Analitik Kimya Kontrollü İlaç Taşınımı Ve Salımı İçin Polimerik Film Kaplı Albümin Nanopartiküllerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Yasemin Büşra Atmaca
PS-007 Analitik Kimya 2 Boyutlu Borofen Sentezi Muhammed Reşat Özbaş
PS-008 Analitik Kimya Antimalaryal İlaçlardan Amodiakinin Anyonik Yüzey Aktif Madde Varlığında Bor Katkılı Elmas Elektrot Yüzeyine Kare Dalga Voltametrisi Tekniği İle Elektroanalitik Tayini Yavuz Yardım
PS-009 Analitik Kimya Ferulik Asitin Katodik Ön İşlem Görmüş Bor-Katkılı Elmas Elektrot İle Voltametrik Tayini Pınar Talay Pınar
PS-010 Analitik Kimya Centella Asiatica, Dekspantenol Ve Fenosietanol İçeren Preparatların Hplc İle Analizi Büşra Uyar
PS-011 Analitik Kimya Teriflunomide Tespiti İçin Seçici Ve Duyarlı Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Polimer Sensör Geliştirilmesi Ahmet Çetinkaya
PS-012 Analitik Kimya Mezogözenekli Karbon Ve Tek Duvarlı Karbon Nanotüp Kompozit Malzemesi İle İvabradin’İn Hassas Tayini İçin Elektrokimyasal Nanosensör Geliştirilmesi Merve Yence
PS-013 Analitik Kimya Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan Tofasitinib Etken Maddesinin Moleküler Baskılı Polimer Temelli Elektrokimyasal Sensörle Seçici Ve Hassas Tayini Fatma Budak
PS-014 Analitik Kimya İletken Pedot:Pss Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektrokimyasal Sensör Özelliklerinin İncelenmesi Gamze Kara
PS-015 Analitik Kimya Grafen Esaslı Mürekkep İçeren Esnek Elektrot İle Ürik Asitin Elektrokimyasal Olarak Belirlenmesi Rabianur Kurteli
PS-016 Analitik Kimya Sıvı Farmasötik Formülasyonlarda Desloratadin, Sodyum Benzoat Ve Gün Batımı Sarısının Eş Zamanlı Tayini İçin Yeni Bir Hplc Yöntemi Cansu Keskin
PS-017 Analitik Kimya Öksürük Ve Soğukalgınlığı Tedavisinde Kullanilan Birden Çok Etken Maddeli Şurup Preparatinin Hplc-Dad Yöntemi Ile Analizi Deniz Avcı
PS-018 Analitik Kimya Kanser Tedavisinde Kullanılan Yeni Nesil Akıllı İlaçlardan Seritinib’İn Elektrokimyasal İncelenmesi: Anyonik Yüzey Aktif Madde Varlığında Bor-Katkılı Elmas Elektrot İle Voltametrik Tayini Pınar Talay Pınar
PS-019 Analitik Kimya Sülfone-Polieter Eter Keton (Speek) İle Atıksulardan Antibiyotik Siprofloksasin Adsorpsiyonu Merve Ceylan
PS-020 Analitik Kimya Manyetik Özellikli Zeolitik İmidazol (Zıf-8) Sentezi,Karakterizasyonu Ve Stronsiyum Gideriminde Etkinliğin Araştırılması Büşranur Kurak
PS-021 Analitik Kimya Tütün Bitkisi (Nicotiana Tabacum L.) Tohumu Ve Yağında Fenolik Bileşen Analizi Hüseyin Alp
PS-022 Analitik Kimya Timolol Miktar Tayini İçin Hızlı, Spesifik Ve Hassas Uplc Yönteminin Geliştirilmesi Ve Validasyonu Ulaş Çifçioğlu
PS-023 Analitik Kimya Tiyokarbonil Bileşiği İle Modifiye Edilmiş Altın Nanoparçacıklar Varlığında Trinitrotoluen (Tnt)’İn Spektroskopik Tayini Aysu Arman
PS-024 Analitik Kimya Aerosol İnhalasyon Formülasyonundaki İpratropyum Bromür Ve Levalbutarol Etken Maddelerinin Eş Zamanlı Tayini İçin Yeni Bir Rp-Hplc Yöntemi Ece Şener
PS-025 Analitik Kimya Mekonyum Numunelerindeki Bazı Bisfenol Analoglarının Tespit Ve Tayini İçin Gc-Ms Metodunun Geliştirilmesi Kenan Can Tok
PS-026 Analitik Kimya Fungisit Türevi Bazı Tarım İlaçlarının Hızlı Ve Duyarlı Analizi İçin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Yöntemi Geliştirilmesi Bengi Uslu
PS-027 Analitik Kimya Fe(Iıı)-Kelasyonu Yoluyla Deferoksaminin Seçici Tayini İçin Altın Nanoparçacık Esaslı Kolorimetrik Yöntem Geliştirilmesi Ömer Kaan Koç
PS-028 Analitik Kimya Sistein Modifiye Edilmiş Altın Nanoparçacıklar Yardımıyla Eser Miktarda Melamin Tayini Selen Durmazel
PS-029 Analitik Kimya Trinitrotoluen (Tnt) Tayini İçin Fluorometrik Turn-On Ve Turn-Off Esaslı Nanosensörler Mustafa Bener
PS-030 Analitik Kimya Yeni Bir Çevre Dostu Ni(Iı) İyonu Tayin Yöntemi Geliştirilmesi Zeynep Uçar
PS-031 Adli Kimya Postmortem Kan Örneklerinde Bazı Psikoaktif Maddelerin Lc-Ms/Ms İle Kantitatif Tayini Şafak Uzcan
PS-033 Çevre Kimyası Study Of Amino Esters Of Synthetic Petroleum Acid Obtained By Aerobic Oxidation Of Naphthene-Paraffin Hydrocarbons As Corrosion İnhibitors. Lala Afandiyeva
PS-034 Çevre Kimyası Bir Gıda Endüstrisi Atığının Değerlendirilmesi Mustafa Zengin
PS-035 Çevre Kimyası Bazik Sarı 28 Boyar Maddesinin Adsorpsiyonunun Denge Ve Kinetik Açıdan Modellenmesi Zeliha Betül Kol
PS-036 Çevre Kimyası Doğal Ve Düşük Maliyetli Bir Biyosorbent Olan Aloe Vera Biyokütlesi Kullanılarak Sulu Çözeltiden Etkin Uranil Giderimi Zeynep Mine Şenol
PS-037 Elektrokimya Nmc/Seryum(Iv) Florür Kompozitlerinin Li-İyon Pillerde Katot Aktif Malzemesi Olarak Elektrokimyasal Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Merve Gençtürk
PS-038 Elektrokimya Polianilinin Fosfor İçeren Katkı Maddeleri İle Elektrokimyasal Olarak Üretilmesi Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Ozan Yılmaz
PS-039 Elektrokimya Seryum Katkılı Polianilinin Elektrokimyasal Olarak Üretilmesi Ve Süperkapasitif Özelliklerinin İncelenmesi Yakup Fatih Karasan
PS-040 Elektrokimya Nca/Cobalt(Iı) Florür Kompozitlerinin Li-İyon Pillerde Elektrokimyasal Ve Termal Olarak İncelenmesi Tülay Aksoy
PS-041 Elektrokimya Polipirol Temelli Süperkapasitör Elektrotların Kapasitans Performansları Üzerine Karboksilik Asitlerin Etkisinin İncelenmesi Nurşah Karahan
PS-042 Elektrokimya Elektrostatik Yaş Boya Hatlarına Yönelik 2K Elektrostatik Mobilya Boya Ve Vernik Sistemleri Serdar Köze
PS-043 Elektrokimya Anemi Tedavisinde Kullanılan Roksadustatın Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi Nurgül Karadaş Bakırhan
PS-044 Elektrokimya Prostat Kanserinin Belirlenmesi İçin Önemli Olan Prostat Spesifik Antijeninin Tayinine Yönelik İletken Polimer Temelli Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi Selen Uruç
PS-045 Elektrokimya Ftalosiyanin-Tio2/Karbon Nanotüp/Pedot Esaslı Elektrotların Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması Ve Süperkapasitör Uygulamalarında Kullanımlarının İncelenmesi Emirhan Artar
PS-046 Elektrokimya Karbon Temelli Elektrokimyasal İmmünosensör İle Önemli Bir Biyobelirteç Olan Prostat Spesifik Antijeninin Belirlenmesi Ebrar Dokur
PS-047 Elektrokimya Heteroatom Katkılı Grafen Esaslı İletken Mürekkep Temelli Esnek Elektrot İle Dopaminin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi Selen Uruç
PS-048 Elektrokimya Heteroatom Katkılı Grafen Esaslı Esnek Elektrotlar İle Askorbik Asitin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi Ebrar Dokur
PS-049 Elektrokimya Metalli Ftalosiyanin-Tio2/Grafen/Polianilin Temelli Hibrit Elektrot Malzemelerin Hazırlanması Ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi Emirhan Artar
PS-050 Elektrokimya Potansiyel Farkı Ve Sürenin Kapasitif Deiyonizasyon Prosesine Etkisinin İncelenmesi Mansoor Safwan Mansoor Mohammed Al-Aghbarı
PS-051 Elektrokimya Tetraalkilamonyum İyonlarının İnterkalasyonu İle Nadh’Nin Amperometrik Tayini İçin Elektrokimyasal Sensör Geliştirilmesi Özge Gördük
PS-052 Elektrokimya Metanol Yakıt Pillerinde Kullanılmak Üzere Tütsülenmiş Silikanın Pt Katalizörlerde Destek Malzemesi Olarak Etkinliğinin İncelenmesi Zeynep Daşdelen
PS-053 Elektrokimya Kapasitif Deiyonizasyon (Kdı) Prosesleri İçin Kapasitif Elektrotların Geliştirilmesi Dilay Al Jamali
PS-054 Elektrokimya Şebeke Suyu Ve Sofra Tuzu Kullanılarak Membran Elektrolizi İle Dezenfektan Elde Edilmesi Ve Hipokloröz Asit Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ilgım Özdemir
PS-055 Endüstriyel Kimya Polyester-Melamin Kürlenmeli Sistemde , Polyester Kimyasal Yapısının Hızlandırılmış Yaşlandırma Koşulları Altındaki Boyanın Kararlılığına Etkisi Ece Yapaşan İnce
PS-056 Endüstriyel Kimya Asfalt Uygulamaları İçin Soğuk Asfalt Katkıları Geliştirilmesi Derya Aydın
PS-057 Endüstriyel Kimya Çinko İçermeyen Yüksek Korozyon Dayanımlı Çevre Dostu Toz Boya Sezen Çıngır
PS-058 Endüstriyel Kimya Yerli Kaynaklar Kullanılarak Kalsiyum Hipokloritin Sentezlenmesi Ve Üretim Prosesinin Geliştirilmesi Ömer Gül
PS-059 Endüstriyel Kimya Magnezyum Temelli Yakıt Katkısı İle Bor Oksitin İkinci Bir Oksit Olarak Kullanılması Ve Vanadyum Korozyonu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Jwan Ali Mohammed
PS-060 Endüstriyel Kimya Monomer Kompozisyonu Hidrofiliklik Seviyesinin Akrilik Lateks Bazlı Maskeleme Bandı Sırt Kaplamalarında Ayrışma Kuvveti Üzerindeki Etkisi Murad Turna
PS-061 Fotokimya ve Spektroskopi Yeni Nesil Bivo4/Zns Kompozitin Sentezi Ve Oksijen Eldesi Reaksiyonlarına (Oer) Etkisini İncelenmesi Soner Çakar
PS-062 Fotokimya ve Spektroskopi Fotokatalitik Hidrojen Üretimi İçin Etilendiamin Destekli Hidrotermal Yöntemle Cdxzn1-Xs Sentezi Mohammed Alfatih Hamıd
PS-064 Fotokimya ve Spektroskopi Kuantum Nokta Ve Fotosentetik Pigment Etkileşimlerinin Spektroskopik Olarak İncelenmesi Sümeyye Aykut
PS-065 Hesaplamalı Kimya Temel Bileşen Analiz Yöntemiyle Oksindol Türevlerinin Farmakolojik Etkilerinin İncelenmesi Esra Köse
PS-066 Hesaplamalı Kimya İmidazol[2,1-B]Tiyazol Temelli Yeni Boyarmaddelerin Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde (Dssc) Kullanılabilirliğinin Teorik Olarak Belirlenmesi Rafet Sayar
PS-067 Hesaplamalı Kimya Gelişmiş Örnekleme Metodolojileri İle Proteinlerin Bağlanma Dinamiklerinin İncelenmesi Zeynep Erge Akbaş-Buz
PS-068 Hesaplamalı Kimya Fosfoinositid 3-Kinaz (Pı3K) Enziminin Kovalent Olmayan İnhibisyon Mekanizması Üzerine Kuvantum Kimya Hesaplamaları Öykü (Sinek) Turan
PS-069 Hesaplamalı Kimya Boyaya Duyarlı Güneş Hücrelerine Yönelik Yeni D-Π-A Tipi Organik Boyarmaddelerin Teorik Olarak Modellenmesi Ve Fotoanot Bileşen Performanslarının İncelenmesi Harun Nalçakan
PS-070 Kataliz M-Nb2O5 Katalizörünün Hidrotermal İşlem Süresi Ve Po4 Katkısının Gliserol Dehidrasyonuna Etkisi Büşra Kaya
PS-071 Kataliz Laktik Asit Dehidrasyonu İle Akrilik Asit Eldesinin Alkali Ve Toprak Alkali Metal Katkılamalı Zsm-5 Zeoliti Üzerinden İncelenmesi Ainur Syeitkhajy
PS-072 Kataliz Yeni Pd(Iı)/Fosfin/Hidrazit Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Atazanavir’İn (Kovid-19) Kısmi Sentezinde Katalitik Suzuki (C-C) Eşleşme Etkinliğinin Araştırılması Hakan Ünver
3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ POSTER OTURUMU
SAAT: 17:00-17:30
PS-073 Kataliz Study Of The Effect Of Volume Speed On Hydrocrackıng Process Of Vacuum Gasoil Gülbeniz Mukhtarova
PS-074 Kataliz Biyopolimer İle Kapsüllenmiş Metalik Nanopartiküllerin Sentezi Ve Hidroliz Reaksiyonlarında Katalizör Olarak Kullanımı Özgür Özay
PS-075 Kataliz Polimerik Ağ Yapılarda Hazırlanmış Pd(0) Nanopartiküllerinin Organo-Amin Boranların Hidroliz Reaksiyonundaki Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi Hava Özay
PS-076 Kataliz Biyogazın Kuru Reformlanma Reaksiyonunda Alümina Destekli Ni-Ca Katalizörlerinin Aktivite Çalışmaları Elif Ecem Durul
PS-077 Kataliz Altın (I) N-Heterosiklik Karben Komplekslerini İçeren Yeni Nesil Tablet Katalizör Sistemlerinin Geliştirilmesi Zeynep Tunalı
PS-078 Kataliz Metanın Kuru Reformlanma Reaksiyonunda Bor Katkısının Ni Esaslı Katalizörün Aktivitesine Etkisi Sevtap Alp
PS-079 Kataliz Yeni Kiral Paladyum Nanokatalizörleri Varlığında C2 Simetrisine Sahip Biaril Bileşiklerinin Asimetrik Sentezi Maya Nobatova
PS-080 Kataliz Kiral Rutenyum Nanokatalizörleri İle Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Uygulamaları Mustafa Kemal Yılmaz
PS-081 Kataliz Sınırlanmış Alanlarda Olefin Metatez: Fıstık, Kare Ve Kapsül Morfolojisine Sahip İçi Boş Silika Jel Yapılarına Rutenyum Katalizörlerinin Enkapsülasyonu Mina Aşkun
PS-082 Yeşil Kimya Propiyonik Asitin Yeşil Solventler İle Ekstraksiyonu Dilek Özmen
PS-083 Yeşil Kimya Yeşil Yöntemle Sentezlenen Metal Bazlı Nanopartiküllerin Antioksidan Ve Antimikrobiyal Özellikleri Sedef Özel
PS-084 Yeşil Kimya Biyonanokompozitin Özelliklerine Hidroksiapatitin Etkisinin İncelenmesi Selen Ateş
PS-085 Biyokimya 3B Biyobasım Teknolojisi İle Annulus Fibrosus Doku İskeleleri Geliştirilmesi Banuay Coşkun
PS-086 Biyokimya Gliadin, Sekalin Ve Avenin Toksik Prolaminlerinin İzolasyonu İçin Kolon Dolgu Maddesi Geliştirilmesi Ayten Oral
PS-087 Biyokimya Lipozom Tabanlı Sentetik Hücre Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu Gizem Tutar
PS-088 Biyokimya Kumarin Türevlerinin Fizyolojik Ph’Da Sığır Serum Albümine Bağlanmasının Spektral Ve Moleküler Yerleştirme İle İncelenmesi Furkan Meletli
PS-089 Biyokimya Defne ({Laurus Nobilis} L.) Meyve Ve Yapraklarından Formüle Edilen Ekstraktların Elastaz Enzim Üzerine {In Vitro} Etkilerinin Araştırılması. Beste Karadeniz
PS-090 Biyokimya Aquaporin Saflaştırılmasına Yönelik Nano Yapılı Antikor Sentezi Esra Ülkü Kaya
PS-091 Biyokimya Haşhaş {Papaver Cylindiricum} Bitkisinin Su Ekstresinin Polifenol İçeriği Ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi Hatice Kızıltaş
PS-092 Biyokimya Çeşitli Kumarin Bileşiklerinin Nitrik Oksit Sentaz İzoenzimleri İle Olan İlişkisinin İn Siliko Olarak İncelenmesi Furkan Meletli
PS-093 Biyokimya Yeni Ag-Nhc Kompleksleri Ve Özellikleri İlknur Özdemir
PS-094 Biyokimya N-Alkilbenzimidazol-Gümüş Komplekslerinin Biyolojik Özellikleri İlknur Özdemir
PS-096 İlaç Kimyası Rasekadotril Molekülü İçin Yeni Çözünme Ortamı Ve Analitik Yöntem Validasyonu Onur Çakır
PS-097 İlaç Kimyası Bazı Yeni İbuprofen Türevi Bileşiklerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Başak Türk Erbul
PS-099 İlaç Kimyası Biyolojik Aktif Si(Iv) Ftalosiyanin Türevleri Gizem Gümüşgöz Çelik
PS-100 İlaç Kimyası Yağda Disperse Olabilen (Od) Formülasyonlarda Tek Emülgatör Kullanımı İçin Etkin Ürünün Belirlenmesi Beril Küçükdilek
PS-101 İlaç Kimyası Eczacılık Fakültesinde Yeni Bir Ders Çalışması Onur Şahin
PS-102 İlaç Kimyası Vemurafenib Yüklü Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi Ve Analitik Yöntem Optimizasyonu Mehmet Gümüştaş
PS-103 İlaç Kimyası Antitümör Aktiviteye Sahip Yeni Tiyosemikarbazon Türevlerinin Sentezi Aslı Dağ
PS-104 İlaç Kimyası Potansiyel Antikanserojen Etki Gösteren Yeni Tiyosemikarbazon Türevlerinin Sentezi İrem Koyun
PS-106 Malzeme Kimyası Cam Elyaf İle Güçlendirilmiş Ve Hafifletilmiş Kompozit Panel Üretimi Önder Kökümer
PS-108 Malzeme Kimyası Dolgu Polietilen Esaslı Polimerik Kompozit Oluşumunda Modifikatörün Molekül Kütlesinin Fiziksel Ve Mekanik Özelliklere Etkisi Nazim Bektashi
PS-109 Malzeme Kimyası Kükürt İçeren Fosfazen Nanokürelerinin Kanser Tedavisi İçin Denetimli İlaç Salım Sistemi Olarak Kullanımı Özgür Özay
PS-110 Malzeme Kimyası Jelatin Metakriloil (Gelma) Biyomakromoleküllerinin Biyoyapışkan Uygulama Performansları Açısından Sentez Yöntemlerinin Karşılaştırılması Feyzanur Şentürk
PS-111 Malzeme Kimyası Yumurta Akı Bazlı Kompozit Hidrojellerin Karakterizasyonu İbrahim Kırman
PS-112 Malzeme Kimyası Dinamik Tersinir Çapraz Bağlanma İle Elde Edilen, Yapışma Mukavemeti Geliştirilmiş Hibrit Hidrojeller Dilara Küçük
PS-113 Malzeme Kimyası Liç Katkılı Shs Yöntemi İle Zrc-Tic Kompozitlerinin Sentezlenmesi Mehmet Bugdaycı
PS-114 Malzeme Kimyası Amoksisilin Baskılanmış Polimerik Nanopartiküllerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Azize Çerçi
PS-115 Malzeme Kimyası Novel Interpenetrating Network Hydrogels Composed Of Diels-Alder Click-Chemistry And Photo-Crosslinkable Polymer Materials With Enhanced Tunable Mechanical Properties For Tissue Engineering Farouk Segujja
PS-116 Malzeme Kimyası Geri Kazanım Ünitelerinden Çıkan Tnt, Amatol Ve Comp-B Numunelerinin Karakterizasyonları Ve Testleri Murat Öztürk
PS-117 Malzeme Kimyası Yüksek Sertliğe Sahip Malzemelerin Ultrasonik Etki İle Parçacık Boyutunun Küçültülmesi Nihat Özer Uçar
PS-118 Tekstil Kimyası Doğal Pigment Boyarmaddeler İle Pamuklu Tekstil Ürünlerinin Boyanma Prosesi Ayşe Usluoğlu
PS-119 Tekstil Kimyası Tekstil Boyahanelerinde Arıtmalarda Kullanılacak Katyonik Boya Çöktürücü Sentezi Gülşah Melikoğlu Konak
PS-120 Tekstil Kimyası Düşük Sıcaklıkta Ağartma Uygulamaları İçin Ajan Geliştirilmesi Erdem Yeniceler
PS-121 Tekstil Kimyası Denim Sektörüne Yönelik Ozon Ağartma Prosesinde Kullanılmak Üzere Yardımcı Kimyasal Geliştirilmesi Semanur Şen Yuvayapan
PS-122 Anorganik Kimya Yeni Dipeptit Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevlerinin İn Vitro Sitotoksisite Aktiviteleri Ve Dna Hasarı Özellikleri Kenan Koran
PS-123 Anorganik Kimya Pirazol-Triazin-Pd Katalizörü Sentezi Ve Mikrodalga Destekli Suzuki-Miyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Kullanımı Halenur Özer
PS-124 Anorganik Kimya Inte-Cose Sisteminin Faz Diyagramı Ve Onun Förmülleştirilmesi Mehriban Hasanova
PS-125 Anorganik Kimya Zwitteriyonik Europiyum(Iıı)-Koordinasyon Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Floresans Özelliği Mürsel Arıcı
PS-126 Anorganik Kimya Zwitteriyonik Ligant İle Mangan(Iı)-Metal Organik Kafes Yapısının Sentezi, Karakterizasyonu, Fotokromik Özelliği Ve Karbondioksit Adsorplama Kapasitesi Okan Zafer Yeşilel
PS-127 Anorganik Kimya Cis/Trans Dispirosiklotrifosfazen Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları Reşit Cemaloğlu
PS-128 Anorganik Kimya Disülfit (S-S) Bağı İçeren Dinükleer Ve Trinükleer Bor Komplekslerinin Sentezi Ve Antibakteriyel Aktivitesi Blessing Zvikomborero Kusena
PS-129 Anorganik Kimya Alkinil Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninler H. Yasemin Yenilmez
PS-130 Anorganik Kimya İçi Boş Ve Yüzey Amin Gruplu Siklomatrikstipi Polifosfazen Yapılarının Sentezi Ve Karakterizasyonu Esra Dilek
PS-131 Anorganik Kimya Farklı Tiyazol Grupları İçeren Metalli Ftalosiyaninler Nazli Farajzadeh
PS-132 Anorganik Kimya Bodıpy Temelli Işık Toplayıcı Sistemlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Hande Eserci
PS-133 Anorganik Kimya Yeni Kumarin-Tiyosemikarbazon Türevleri Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Kolon Kanseri Aktivitesinin Araştırılması Esra Çelik
PS-134 Anorganik Kimya Doğal Polimer İçerikli Hidrojel Ağ Yapısında Desteklenmiş Bakır Nanopartiküllerin Etilendiamin Bisboran’In Hidrolizinde Katalizör Olarak Kullanılması Serkan Canger
PS-135 Anorganik Kimya Yeni Simetrik Bistiyokarbohidrazon Sentezi, Spektral Karakterizasyonu Ve Kristal Yapısı Ayşe Erçağ
PS-136 Anorganik Kimya Asimetrik In(Iıı) Ftalosiyanin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotofiziksel Ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yunus Penlik
PS-137 Anorganik Kimya Fotodinamik Terapi Uygulamaları İçin Fotofiziksel Ve Fotokimyasal Özellikler Sergileyen Asimetrik Çinko(Iı) Ftalosiyaninin Tasarımı Yunus Penlik
PS-138 Anorganik Kimya Müsilaj Oluşumuna Neden Olan Organik Boyar Maddelerin Ftalosiyanin-Zno Nanokompozitler İle Uzaklaştırılması Abdulkadir Ercüment
PS-139 Anorganik Kimya Yeni Paladyum-Fosfin-Hidrazon Komplekslerinin Sentezi Ve Suzuki Eşleşme Reaksiyonu Üzerindeki Katalitik Etkinliklerinin Araştırılması Özle Özay
PS-140 Anorganik Kimya Yeni Tip Schiff Bazı İçeren Cu(Iı) Metal Kompleksinin Sentezi Ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi Esma Büyük
PS-141 Anorganik Kimya Fotodinamik Terapi Uygulamaları İçin Asimetrik Çinko(Iı) Ftalosiyanin Bileşiğinin Tasarımı Ve Özelliklerinin İncelenmesi Semih Gördük
PS-142 Anorganik Kimya Aksiyel 2-Hidroksimetil-1,4-Benzodioksan Sübstitüe Silikon(Iv) Ftalosiyanin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Agregasyon Özelliklerinin Araştırılması Nisa Kayır
PS-143 Anorganik Kimya Schiff Bazı İçeren Zn (Iı) Ftalosiyanin Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi Fatma Güngör
4 EYLÜL 2022 PAZAR POSTER OTURUMU
SAAT: 16:45-17:30
PS-063 Fotokimya ve Spektroskopi Yüksek Parlaklığa Sahip Kararlı Hidrofobik Karbon Kuantum Nokta Üretimi Ve Karakterizasyonu İbrahim Yağız Coşkun
PS-144 Anorganik Kimya Yeni Metil (7-Hidroksi-8-Metil-2-Okso-2H-Benzopiran-4-Yl) Asetat Kumarin İçeren Ftalosiyaninin Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Doğan
PS-145 Anorganik Kimya Ftalosiyanin-Tio2 Nanokompozitlerin Sentezi Ve Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi Selahaddin Can Türe
PS-146 Anorganik Kimya İkili Katılma Ürünü Bodıpy-Fulleren Sistemler Ezel Öztürk Gündüz
PS-147 Anorganik Kimya Karbazol Sübstitüe Bodıpy Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi Ezel Öztürk Gündüz
PS-148 Anorganik Kimya Tetra- Sübstitüe Kurşun(Iı) Ftalosiyaninin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Agregasyon Özelliklerinin Araştırılması Aysun Yılmaz
PS-149 Anorganik Kimya Yeni Tip Rutenyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi Ayşegül Uçar
PS-150 Anorganik Kimya Anti-İnflamatuar Molekül Sübstitiye Silisyum Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Kolorektal Kanser Hücre Hatları Üzerinde Test Edilmesi Gizem Gümüşgöz Çelik
PS-151 Anorganik Kimya Tetrafeniletilen-Tiyosemikarbazon İle Süt Ürünlerinde, Dezenfektanda Ve Çeşitli Su Örneklerinde Hipoklorit İyonunun Hızlı, Seçici Ve Hassas Tayini Eda Erdemir
PS-152 Anorganik Kimya Galyum (Iıı) Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi Günseli Güney
PS-153 Anorganik Kimya Yeni Al2O3 Destekli Palladyum(Iı) Komplekslerinin Hazırlanması Ve Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi Gizem Kaya Özgür
PS-154 Anorganik Kimya Bis(Asetilasetonato)Dioksomolibden(Vı) İle Bazı Tiyosemikarbazon Türevleri Arasındaki Reaksiyonların İncelenmesi Elif Turan
PS-155 Anorganik Kimya Fonksiyonel Benzimidazolyum Tuzları Ve Biyolojik Özellikleri İsmail Özdemir
PS-156 Anorganik Kimya Gümüş Karben Komplekslerinin Antimikrobiyal Özellikleri Nevin Gürbüz
PS-157 Anorganik Kimya Pd-Peppsı Katalizli Heteroaromatik Bileşiklerin Arilasyonu Enes Evren
PS-158 Anorganik Kimya Yeni Ru (Iı) -Nhc Komplekslerinin Sentezi Enes Evren
PS-159 Anorganik Kimya Yeni Tip Kitosan Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Cahit Demetgül
PS-160 Anorganik Kimya Propargilamin İçeren Yeni Bodıpy Bileşiğinin Sentezi Ve Fotofiziksel Özelliklerinin Araştırılması Esra Başka
PS-161 Anorganik Kimya Aminopropil Silika Jel Yüzeyine (+)-Gossypol Kondenzasyonu Ve Fe(Iı) Ve Cu(Iı) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyou Cahit Demetgül
PS-162 Anorganik Kimya Synthesis, Antimicrobial Activities Of Novel Ag(I)-N-Heterocyclic Carbene Complexes Donia Ben Salah
PS-163 Fizikokimya Sülfonlanmış İndirgenmiş Grafen Oksit Üzerinde (Uo2)2+ İyonu Adsorpsiyonu: Kinetik Ve Denge Çalışmaları Özlem Selçuk Zorer
PS-164 Fizikokimya Polistirene Gömülü Bor Dipirometan Hibrit Nanofiberlerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Zehra Yamak Kahveci
PS-165 Fizikokimya Peng-Robinson Hal Denklemi İle Alternatif Soğutucu Akışkan Sistemlerinin Sıvı-Buhar Dengesi Hesaplamaları Sezin Bekri
PS-166 Fizikokimya Zr-Mof Gömülü Pva Nanofiberlerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Nebi Volkan Güven
PS-167 Fizikokimya Manyetik Kompozit Polimerik Reçine İle Sulu Çözeltilerden Remazol Brillant Blue R (Rbbr) Adsorbsiyonu Yusuf Vural
PS-168 Fizikokimya Poli(İzobutilen-Alt-Maleik Anhidrit)-Pregabalin Kopolimer-İlaç Taşıma Sistemlerinin Katalizörsüz Ortamda Sentezi Ve Karakterizasyonu Rabia Nur Can
PS-169 Fizikokimya Poli (St/Dvb/Vbc) Monolit Sentezinde Yüksek İç Fazlı Emülsiyon Sistemlerinin Şablon Olarak Kullanımı Ve Adsorpsiyon Çalışmaları Duygu Bayırol
PS-170 Fizikokimya Anti-Reflektif Kaplamalara Yönelik Silika Polinorbornen Nanokompozitlerin Sentezi Olcay İrem İrey
PS-171 Fizikokimya İnorganik Esaslı Ve Fosfor Esaslı Katkı Maddeleri Kullanılarak Alev Geciktirici Özellikli Boya Ve Vernik Formülasyonlarının Geliştirilmesi Damla Cansu Sefa
PS-172 Fizikokimya Klik Reaksiyonu İle Aminoasit-Kalkon Hibrit Yapılı Siklotrifosfazen Bileşiğinin Sentez Ve Karakterizasyonu Fatih Biryan
PS-173 Organik Kimya Bazı Yeni Halojen Sübstitüe Tiyoksanten Türevlerinin Sentezi Tülay Yıldız
PS-174 Organik Kimya Bazı Mannich Bazlarının Çeşitli Katalizörlerle Tek-Kap Sentezi Hasniye Yaşa
PS-175 Organik Kimya Sikloalkenil Süksinik Asit Monoesterlerinin Sentezi Ve Çalışması. Fatmahanim Aliyeva
PS-176 Organik Kimya Malonik Asit Amidoesterlerinin Sentezi Ve Araştırması Fatmahanım Aliyeva
PS-177 Organik Kimya Seleno-Oksadiazol Bileşkelerinin Sentezi Ve Antikanser Etkisinin Araştırılması Suray Jumamyradova
PS-178 Organik Kimya Malonik Asit Esterlerinin Sentezi Kemale İsrafilova
PS-179 Organik Kimya Plastikleştırıcı Olarak Dikarboksilik Asit Esterlerinin Çalışması Kemale İsrafilova
PS-180 Organik Kimya Sondaj Sanayisinde Kullanılmak Üzere Geliştirilen Hedef Görünür Viskoziteye Sahip Modifiye Karboksimetil Selülozun Üretilmesi Hülya Kiraz
PS-181 Organik Kimya Bazı Sterik Engelli Yeni Α-Hidroksi Ketonların Benzoin Kondenzasyonu İle Sentezi Ve Karakterizasyonu Belma Hasdemir
PS-182 Organik Kimya Su Bazlı Basınca Duyarlı Yapıştırıcılarda Suda Beyazlama Direncinin Geliştirilmesi Kübra Kara Ersoy
PS-183 Organik Kimya Stetter Reaksiyonu İle Michael Katılma Ürünlerinin Sentezi Hülya Çelik Onar
PS-184 Organik Kimya İyodotetraetilen Glikol İçeren Mono Ve Disübstitüe Ftalonitriller: Daha İleri Türevlendirme İçin Molekül Tasarımı Ece Türksever
PS-185 Organik Kimya Yeni Piromellitik Ve Naftalendiimid Türevleri: Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi Baybars Köksoy
PS-186 Organik Kimya Bazı Mono(Amino)-Sübstitüe Naftokinonların Tiyollerle Reaksiyonundan Yeni 1,4-Kinoid Bileşikler Ayşecik Kaçmaz
PS-187 Organik Kimya Yeni 3,3′-Metilendianilin Türevi Bis-Schiff Bazı Bileşiğinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Esra Sevimli
PS-188 Organik Kimya Triazol Grubu İçeren Kumarin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi Ersin Şirin
PS-189 Organik Kimya Organik Ve Sulu Ortamlarda Siyanür Anyonunun Yeni Bir Mekanizma İle Belirlenmesi Ebubekir Kandemir
PS-190 Organik Kimya Biyobozunur Yumuşatıcı Formülasyonları İçin Bitkisel Bazlı Esterkuat Sentezi Ve Formülasyon Çalışmaları Burçin Yalçın Helvacı
PS-191 Organik Kimya Bitkisel Yağların Antioksidan İlavesi İle Farklı Ortam Ve Sıcaklıklardaki Oksidasyon Durumunun İncelenmesi Yağmur Çevir
PS-192 Organik Kimya N-Ir Özelliğine Sahip Askeri Kamuflaj Boyası Eylem Erdugan Ceyhan
PS-193 Organik Kimya Biyolojik Aktivite İçerebilecek Heterohalkalı Bileşiklerin Tek Kap – Çok Bileşenli Sentezleri Elif Güneş
PS-194 Organik Kimya Farklı Tiyo-Gruplarına Sahip Bis(Tiyo)-Sübstitüe Benzokinonların Eldesi Ayşecik Kaçmaz
PS-195 Organik Kimya Terftalat Esaslı Yeni Kiral Çubuksu Sıvı Kristallerde Uç Grupların Mesogenik Özellikler Üzerindeki Etkisi İlayda Taşdemir
PS-196 Organik Kimya Bipirimidin Türevi Yeni Sıvı Kristal Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu, Mesomorfik Ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi Umut Bora
PS-197 Organik Kimya Dallanmış Uç Zincirli Polar Siyano Grup Sübstitüe Muz Şekilli Sıvı Kristaller Büşra Yıldız
PS-198 Organik Kimya Hidroksi Uç Grup Taşıyan Yeni Kiral Kalamitik Sıvı Kristal Molekül Ve Grafen Oksit Katkılı Kompozitin Sentezi Ve Karakterizasyonu Büşra Yıldız
PS-199 Organik Kimya Yeni Floresan Kumarin-Antrasen/Piren İçeren Hibrit Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Ezgi Zöhre Erkan
PS-200 Organik Kimya Zn2+ İyonu İçin Florimetrik Seçimliliğe Sahip Benzatiyazol Grubu İçeren Kaliks[4]Aren Türevinin Sentezi Ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi Egemen Özçelik
PS-201 Organik Kimya Modifiye Fe3O4 Katkılı Siyano Sübstitüent İçeren Çubuksu Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi Aykun Özkonstanyan
PS-202 Organik Kimya Flor Uçlu Kiral Kalamitik İmin Bileşiklerinin Sentezi Ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi Deniz Vardar
PS-203 Organik Kimya Oxazol-5-On Grubu İçeren Ftalonitrillerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Ece Türksever
PS-204 Organik Kimya 5-Arilaminometil-1,2,3-Triazolllerin Sentezi Güler Yağız Erdemir
PS-205 Organik Kimya Siyano Sübstitüe Bifenil Esaslı Yeni Kalamitik Mesogenin Sentezi Ve Karakterizasyonu Merve Gündoğdu
PS-206 Organik Kimya Lineer Bifenil Üniteli Muz Şekilli Sıvı Kristallerde Yapı-Mesogenite İlişkisi Merve Gündoğdu
PS-207 Organik Kimya Sülfonil Grubu İçeren Özgün Antrakinon Analoglarının Sentezi Ve Anti-Kanser Özelliklerinin İncelenmesi Merve Süser
PS-208 Organik Kimya Sulfonil Grubu İçeren Antrakinon Türevlerinin Sentezi Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yusuf İkbal Aldemir
PS-209 Organik Kimya Yeni Antibiyotik Türevlerinin Sentezi Ve Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi Sevcan Balta
PS-210 Organik Kimya Antitümör Ajan Olarak Yeni Kurkumin Analoglarının Sentezi Ve Anti-Kanser Özelliklerinin İncelenmesi Nazlıhan Dilan Elitaş
PS-211 Organik Kimya Potansiyel Antimikrobiyal Ajan Olarak Yeni Aromatik Sülfonamit Türevlerinin Sentezi Sevgi Şıhlı
PS-216 Organik Kimya Triazin Esaslı Azo Bağlayıcı Gruplu Bileşiğin Sentezi Ve Karakterizasyonu Ecem Şentürk
PS-281 Malzeme Kimyası Farklı Silika Kaynakları ve Yüzey Aktif Maddeler Kullanılarak Gözenekli Silika Sentezi Gizem Tufaner
PS-212 Organik Kimya Hsp90’In Potansiyel İnhibitörü Olarak ((1H-Benzimidazol-2-İl)Karbamoil)-L-Fenilalaninat Türevlerinin Sentezi Ve Moleküler Kenetlenme Analizi İrfan Çapan
5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ POSTER OTURUMU
SAAT: 15:50-16:15
PS-213 Organik Kimya Alkenilüksınık Asit Oktil Ester Sentezi Ir Spektrskopisi İle İncelenmesi Nicat İsayev
PS-214 Organik Kimya Yeni Hidrazid-Hidrazon Türevi Bileşiklerin İncelenmesi Zeliha Aşkın
PS-215 Organik Kimya Yeni Α-Amino Nitril Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Adil Özbay
PS-217 Organik Kimya Çoklu Metoksi Fonksiyonel Grupları İçeren Aza-Bodıpy Bileşiklerinin Sentezi Ve Fotofizikokimyasal Özellikleri Zehra Kazancıçok
PS-218 Organik Kimya N- Ve S- Sübstitüe Kinonlar: Sentez Ve Spektral Karakterizasyon Ulviyye Nemetova
PS-219 Organik Kimya Pamuklu Kumaşlar İçin Uv Koruyucu Olarak Bazı Schiff Bazlarının Sentezi Büşra Söğütlü
PS-220 Organik Kimya Disübstitüe Takrin Türevlerinin Suzuki Kenetleme Yöntemi İle Sentezi Ve Karakterizasyonu Kübra Konakçı
PS-221 Organik Kimya Pillar[5]Aren Ve Kaliks[4]Pirol Bazlı Supramoleküler Polirotaksan Necla Bektaş
PS-222 Organik Kimya Kaliks[4]Pirol Bazlı Aşırı Dallanmış Supramoleküler Polimerler Fatma Yelda Ünlü
PS-223 Organik Kimya Deka-Kaliks[4]Pirol Sentezi Ve Anyon Tanınması İle Çapraz Bağlı Supramoleküler Polimerizasyonu Fatma Yelda Ünlü
PS-224 Organik Kimya Kaliks[4]Pirolün Pillar[5]Arenler İle Sekans Kontrollü Ardışık Supramoleküler Kopolimerleri Deniz Memiş
PS-225 Organik Kimya Ege Denizi’Nden Toplanan Deniz Hıyarı Holothuria Tubulosa’Dan Biyolojik Aktif Doğal Bileşiklerin İzolasyonu, Saflaştırılması Ve Yapı Tayini Gülçe Gucur
PS-226 Organik Kimya Kinon Bileşiklerinin Tiyol Nükleofilleriyle Reaksiyonları Fatih Ertürk
PS-227 Polimer Kimyası Poli(Hidroksibütirat-Ko-Valerat) Temelli Biyobozunur Polimerlerin Özelliklerinin İncelenmesi Gülsün Gonca Kandemir
PS-228 Polimer Kimyası Poliüretan Akrilat/ Sio2 Nanokompozit Kaplama Malzemelerinin Geliştirilmesi Ve Uygulamaları Elif İhsanoğlu
PS-229 Polimer Kimyası Turna Yemişi Ekstraktı İçeren Pva-Ma/Ser-Ma Yara Örtü Malzemelerinin Hazırlanması: İn Vitro Antibakteriyel Ve Antioksidan Aktivite Çalışmaları Bengi Özkahraman
PS-230 Polimer Kimyası Pmma-Co-Phema Ve Pmma-Co-Pnbma Kopolimerlerinin Sentezi Ve Lens Materyali Olarak Kullanımının Araştırılması Cumali Güçlü
PS-231 Polimer Kimyası Metal Ambalaj Lakları İçin Polyester Poliol Reçinelerin Tasarlanması Ve Geliştirilmesi Aliye Nur Fidan
PS-232 Polimer Kimyası Termoplastik Kompozit Yapıların Termal Ve Radyasyon Kalkanlama Özelliklerinin İncelenmesi Arzu Aytimur
PS-233 Polimer Kimyası Kriyojenik Ortamda Sentezlenmiş Poliheaa/Polihema Kopolimerlerin Bovin Serum Albumin Adsorpsiyon Termodinamiğinin İncelenmesi Cahit Özbilenler
PS-234 Polimer Kimyası Ph- Duyarlı Poli N-Vinil İmidazol Bazlı Jeller Bovin Serum Adsorpsiyon Termodinamiğinin Çalışılması Selma Ustürk
PS-235 Polimer Kimyası {Polimer Kimyası} Eltaj Farrukhzade
PS-236 Polimer Kimyası Tekrar Kullanılabilir Hidrojel Esaslı Yüz Bakım Maskelerinin Hazırlanması Elif Şeref
PS-237 Polimer Kimyası Buğulanma Önleyici Katkı Maddelerinin Sentezi, Farklı Koşul Ve Polimerlerdeki Uygulamaları Sezgi Erdoğan
PS-238 Polimer Kimyası Organokatalizör Varlığında Çok Hızlı Poli(Disülfit) Sentezi Dilhan Kandemir
PS-239 Polimer Kimyası Aldehit Fonksiyonlu Polimerlerin Polimerleşme Sonrası Modifikasyonu İçin Klorodimetilsilan-Aracılı İndirgeyici Eterleşme Reaksiyonu Emre Akar
PS-240 Polimer Kimyası Dialkin Fonksiyonlu Politiyoeterin Ultra Hızlı Sentezi Ve Click Kimyası İle Polimerizasyon Sonrası Modifikasyonu Bercis Pektaş
PS-241 Polimer Kimyası Epoxy-Poss Ve Fitik Asit Katkılı Doymamış Polyester Reçinelerin Alev Geciktirme Özelliklerinin İncelenmesi Serpil İpek
PS-242 Polimer Kimyası Poli(Alkil Glikolid) Kopolimerlerinin Sentezlenmesi Mehtap Canturk Bamyacı
PS-243 Polimer Kimyası Pp/Epdm Termoplastik Vulkanizatlarının Mekanik Ve Morfolojik Özelliklerine Om-Poss’Un Etkisi Gülşah Demir
PS-244 Polimer Kimyası Poli(Anilin-Ko-Pirol) Ve Metal Oksit İçeren Kompozit Malzemelerin Üretimi Ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi Hilal Yıldırım Kalyon
PS-245 Polimer Kimyası Çok Fonksiyonlu Epoksi Materyallerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Uygulamaları Canan Aslan
PS-246 Polimer Kimyası İç Mekanlarda Oluşan Formaldehiti Absorblama Özelliğine Sahip İç Cephe Duvar Boyası Geliştirmek Mehmet Özdemir
PS-247 Polimer Kimyası Polianilin/Azot Katkılı Grafen Oksit/V2O5 İçeren Yeni Bir Üçlü Kompozit Malzemenin Üretilmesi Ve Süperkapasitif Özelliklerinin İncelenmesi Ozan Yılmaz
PS-248 Polimer Kimyası Su Bazlı Stiren-Vam Kopolimerler Sisteminin Geliştirilmesi Ve Boya Performanslarının İncelenmesi Doğukan Kandemir
PS-249 Polimer Kimyası Mühendislik Termoplastikleri İle Harmanlanmış Poliester Temelli Termoplastik Elastomerlerin Esas Kırılma Davranışlarının İncelenmesi Dilek Yaprak Güzel
PS-250 Polimer Kimyası Amin Reaktif Çok Fonksiyonlu Polimerler Nisa Demirbilek
PS-251 Polimer Kimyası Genişletilmiş Grafit Bazlı Polimer/Parafin Kompozitlerin Faz Değiştiren Malzemeler Olarak Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Merve Koranoz
PS-252 Polimer Kimyası Silisyum Dioksit Katkılı Süperhidrofobik Termoplastik Kopoliester Elastomer Yüzey Eldesi Ve Karakterizasyonu Batuhan Zeyrek
PS-253 Polimer Kimyası Üzüm Çekirdeği Yağı Esaslı Su Bazlı Poliüretan Kaplamaların Üretimi Ve Potansiyel Vernik Uygulamalarının Araştırılması Yasemin Tamer
PS-254 Polimer Kimyası Bal İçerikli Yara İyileştirici Özellikte Gellan Gam/Guar Gam Temelli Yara Örtü Malzemelerinin Geliştirilmesi: {In-Vitro} Değerlendirilmesi Gülşah Torkay
PS-255 Polimer Kimyası Uv-Işınları İle Kürlenebilen Ureidopyrimidone İçeren Poliüretan Nanokompozit Malzemelerin Sentezi Ve Kaplama Uygulamaları Elif İhsanoğlu
PS-256 Polimer Kimyası Biyokütleden Yüksek Kaliteli Lignin Üretmek İçin Organosolv Prosesinin Geliştirilmesi Seda Hazer Yaşar
PS-257 Polimer Kimyası Altın Nanopartikülleri İle Modifiye Edilmiş Fosfazen Kompozitlerinin Sentezi Ve İlaç Taşıyıcı Materyal Olarak Kullanımı Fatma Özsoy
PS-258 Polimer Kimyası Kağıt Geri Dönüşümü İçin Yüzey Boyutlandırma Ajanı Sentezi Ve Karakterizasyonu Barış Okuyan
PS-259 Polimer Kimyası Plastik Yüzeylerde Kullanılan Silan Esaslı Akrilik Reçineler Levent Babayiğit
PS-260 Polimer Kimyası Aminoasit İle Modifiye Edilmiş Fosfazen Esaslı Kürelerin İlaç Taşıma Kapasitelerinin Artırılması Fatma Özsoy
PS-261 Polimer Kimyası Dimer Diamin Ve Hint Yağı Esaslı Bio-Bazlı Poliüretan Köpük Ve Hint Yağı Esaslı Alev Geciktirici Hazırlanması Büşra Nasuhoğlu
PS-262 Polimer Kimyası İki Komponentli Akrilik Kopolimer İle Poliaspartik Reçine Karışımlarının Boya Uygulamaları Elif Cerrahoğlu Kaçakgil
PS-263 Polimer Kimyası Plastik Levhalara Pvd Kaplama Yöntemi İle Ayna Özelliğinin Kazandırılması Şenay İskender
PS-264 Polimer Kimyası Çok Fonksiyonlu Ve İletken Biyolojik Yapı İskelelerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve Doku Mühendisliği Uygulamaları Simay Yağmur Köken
PS-265 Polimer Kimyası Hidrojel Esaslı Akıllı Biyomürekkeplerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Elif Yüce Erarslan
PS-266 Polimer Kimyası Dipeptit Ve Tripeptit Yan Grupları İçeren Yeni Akrilat Polimerlerinin Kinetik Analizleri Ve Dielektrik Özellikleri Kenan Koran
PS-267 Polimer Kimyası Tekstil Ve Yapı Uygulamaları İçin Kıvamlaştırıcı Geliştirilmesi Filiz Karagöz
PS-268 Polimer Kimyası Poli(L-Lösik Asit) Yıldız Polimerinin Sentezi Beyzanur Tutuş
PS-269 Polimer Kimyası Poli(İzopropil Metil Glikolid)-Vitamin E Tpgs Blok Kopolimerinin Sentezi Sezer Karaşahin
PS-270 Polimer Kimyası Biyolojik Kirlilik Önleyici Su Bazlı Polimer Nanokompozit Kaplamaların Sentezi Ve Karakterizasyonu Alper Koşucu
PS-271 Polimer Kimyası İzolasyon Verniği Olarak Kullanılan Doymamış Polyester Reçinelerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Selinay Gümüş
PS-272 Polimer Kimyası Akıllı Paketleme İçin Poli(Laktik) Asit/Termoplastik Nişasta Karışımı İle Üretilen Filmlerde Uyumlaştırıcı Etkisinin İncelenmesi Seda Hazer
PS-273 Polimer Kimyası Formaldehit İçermeyen Ve Su Dayanımı Olan Vinil Asetat Homopolimerlerinin Sentezlenmesi Özlem Yılmaz Adıgüzel
PS-274 Kozmetik Kimyası Sabun İçerikli Islak Mendil Üretimi Ve Temizleme Etkinliğinin Farklı Hijyen Ürünleri İle Karşılaştırılması Dilşah Yaman
PS-275 Kozmetik Kimyası Yerli Lavanta Yağı Eldesi Ve Ekonomiye Katkısının İncelenmesi Emre Topçu
PS-276 Kozmetik Kimyası Farklı Metotlarla Sentezlenen Sentetik Kokuların Temizlik Ve Kozmetik Ürünlerinde Kullanılması Olkan Akarkan
PS-277 Organometalik Kimya Magnezyum Alkoksit Temelli Öncü Organometalik Bileşiklerin Termokinetik Ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Büşra Atkesen
PS-278 Organometalik Kimya Silver N-Heterocyclic Carbenes Complexes Possessing Profound Antibacterial Properties Naima Munir
PS-279 Yeşil Kimya Biyoelektrokimyasal Sistemlerin Atık Biyorafinerisi Ve Sürdürülebilir Enerji Üretimindeki Yerinin İncelenmesi Hamdi Tekin
PS-095 Biyokimya Yeni Bir Yeşil Kimya Ürünü: Ag/Agcl Nanoparçacık İçeren Biyonanokompozit Gıda Ambalajı Elif Loğoğlu
PS-280 Analitik Kimya Fenilalaninin Mikro Dengelerinin  Protonasyon Sabitleri T.Deniz Karaca