Önemli Tarihler

Bildiri Gönderme Başlangıç Tarihi:
27 Ocak 2020

Bildiri Gönderme Son Tarihi:
15 Haziran 2020

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması:
13 Temmuz 2020