İ.Halil Kavakli

Konuşma Başlığı: “Yapıya dayalı ilaç tasarım metodları kullanılarak biyolojik saate bağlı hastalıklara karşı yeni moleküllerin belirlenmesi”