DAVETLİ KONUŞMACILAR & SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI

1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE
  Mühendislik Fakültesi Binası
10:00-16:30 ÇALIŞTAY GRUPLARI
Detaylı program için tıklayınız
17:00-18:00 Açılış Kokteyl Üniversite Kampüs
 
2 EYLÜL 2022 CUMA
  KONFERANS SALONU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
09:30-10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy / Kongre Başkanı 
Dr. Fikret Koç / Hayat Kimya Global Ar-Ge Sorumlu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Bahattin Yalçın / Türkiye Kimya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı / Yalova Üniversitesi Rektörü 
10:30-11:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak
Davetli Konuşmacı: Jean-Michel Kauffman
Trends in Analytical Chemistry
  Mühendislik Fakültesi Binası
11:15-11:30 Kahve Molası
11:30-12:30 SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ayşem Üzer Arda Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mesut Yılmazoğlu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Temel Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emre Tekay
Analitik Kimya  Prof. Dr. İzzet Tor Oturumu Anorganik-Fizikokimya Organik Kimya Polimer Kimyası
11:30-11:50 SS-001 İnsan Plazmasında Yeni Bir HPLC-UV Metodu ile Karnosik Asit Tayini ve Farmakokinetiği / Burhan Ceylan SS-065 Yeni Tip Parasetamol Sübstitüe Dispiro Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu / Nagihan Bayık Tülüce SS-072 Ellektroaktif Gözenekli Materyalerrin Sudan Hidrojen Üretimi İçin Tasarlanması / Erdal Ertaş SS-095 Gamma Radyasyonu Tespiti İçin Plastik Sintilasyon Dedektör Üretimi / Uğur Adnan Sevil
11:50-12:10 SS-002 Endokrin Bozucu Kimyasal Bisfenollerin Moleküler Baskılı Polimer Temelli Elektrokimyasal Sensörlerle Seçici ve Duyarlı Analizleri / S. İrem Kaya SS-066 Hidrojel Elektrolitin Yarı Katı Hal Boya Duyarlı Güneş Pilleri Üzerindeki Kalınlık Etkisinin Araştırılması / Serbülent Türk SS-073 Alzheimer Tedavisinde Yeni İlaç Aktif Maddeleri Sentezi / Handenur Yılmaz SS-096 PVC Uygulamalarında Kaydırıcı Kullanımının Önemi ve Tork Reometresi İle Alternatif Fomülasyon Geliştirilmesi / Simge Uzunok
12:10-12:30 SS-003 İnsani Tüketim Amaçlı Sularda, Mikrobiyal Aktivite Sonucu Oluşan Anisol ve Geosmin’in Karıştırma Çubuğu Sorpsiyon Ekstraksiyonu (SBSE) Yöntemiyle Analizi / Kartal Çetintürk SS-067 Kenevir Biyokütlesinden Manyetik Biokompozit: Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Adsorpsiyonu / Yasin Akköz SS-074 Pyrimidin-2-on Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması / Uğur İşcan SS-097 Simetrik Poli(Diizopropil Glikolid) Ve Poli(Diizobütil Glikolid) Yıldız Polimerleri / Yonca Çolak
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ KAMPÜS YEMEKHANESİ
13:30-15:00 KONFERANS SALONU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
13:30-14:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sibel Ayşil Özkan
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Elia Psillakis
The Ten Principles of Green Sample Preparation and the First Metric Tool for Greenness Assessment
  Oturum Başkanı: Dr. Serdar Açıkalın
14:15:15:00 Akkim Kimya San. Tic. A.Ş. Tanıtımı / Emre Kalaycıoğlu
ARGE- Yapı Kimyasalları Bölümü Ürün ve Hizmetleri / Dr. Uğur Erşen Şenbil
ARGE- Kağıt/Su Bölümü Ürün ve Hizmetleri / Gökhan Şenel
ARGE- Tekstil Bölümü Ürün ve Hizmetleri / Emre Kalaycıoğlu
ARGE- CMC Bölümü Ürün ve Hizmetleri / Elif Nergiz
ARGE- FPKM/EKB Bölümü Ürün ve Hizmetleri / Tuğhan Akbaşak
15:00-15:30 Kahve Molası
  KONFERANS SALONU     
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
15:30-16:15 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Bener
Davetli Konuşmacı: Azra Jaganjac
Investigation The Mechanism of Antimicrobial Influence of Noble Metals Using The Principles of Green Chemistry
  Mühendislik Fakültesi Binası
16:15-17:15 SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Erçağ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Belma Hasdemir Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hale Ocak Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hilal Mert
Analitik Kimya   Fizikokimya Organik Kimya Polimer Kimyası
16:15-16:35 SS-004 Tropikal Meyvelerdeki Pestisitlerin QuEChERS Yöntemi ve Dağıtıcı Sıvı – Sıvı Mikroekstraksiyonu (DLLME) sonrası Sıvı Kromatografi – Kuadrupol Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (LC-QTOF-MS/MS) ile Yüksek Doğruluk ve Duyarlılıkta Tayin Edilmesi / Sabriye Sel SS-068 Ag2Cro4/Zno Nanokompozitinin Hazırlanması Ve Görünür Işık Altında Fotokatalitik Hidrojen Üretiminin İncelenmesi / Keziban Atacan SS-075 Karboksilik Asitlerin Sekonder Aminler ile DCC Katalizli Amidasyonu / İdris Karakaya SS-098 Sıvı Alev Geciktirici Trifenil Fosfatın Sert Poliüretan Köpüğün Fiziko-Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi / Emre Akdoğan
16:35-16:55 SS-005 Sularda Pirimikarbın Zeolitik İmidazol Kafesler (ZIF-8 ve M-ZIF-8) ile Tayini / Zinar Pınar Gümüş SS-070 Pd Katkılı MoS2/Ag2CrO4 Fotokatalizörler Varlığında Sudan Fotokatalitik H2 Üretimi / Nuray Güy SS-080 Bipirimidin Esaslı Yeni Sıvı Kristal Moleküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi / Deniz Vardar SS-099 Işığa Duyarlı Çapraz Bağlayıcı ile Hidrojel Sentezi ve Reaktif Mikro-kuyuların Oluşturulması / Aleyna Turanlı
16:55-17:15 SS-006 Demir Çağı Cam Üretim Teknolojisinin Elementel Analizler ve İzotop Analizleri ile Araştırılması / Zeynep Atasayar SS-071 Yeşil Sentez Tekniği ile Atık Maskelerden Geri Dönüştürülmüş Karbonların Destek Malzemesi Olarak Kullanıldığı ZnO Nanoparçacıklarının Görünür Işık Altında Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi / Selva Bilge SS-081 Kiral Laktat Segmentli Bükülmüş Çekirdekli Sıvı Kristal ve Modifiye Fe3O4 Katkılı Kompozitleri: Sentez, Karakterizasyon, Mesomorfik ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi / Aykun Özkonstanyan SS-100 Biyoesaslı Gliserin Karbonat’tan Fonksiyonel (Met)Akrilik Kopolimerlerin Geliştirilmesi ve Uygulamaları / Fatmagül Gedik
17:15-17:45 POSTER OTURUMU
20:00-23:59 GALA YEMEĞİ / Sporium Tesisleri
 
3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ
  KONFERANS SALONU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
09:00-09:45 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy 
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak
Bakır(II) İndirgeyici Antioksidan Kapasite (CUPRAC) Ölçüm Yöntemi’nin Keşfinin 18. Yılında Antioksidan Tayin Yöntemlerinin Yeri
  Oturum Başkanı: Dr. Serhan Boduroğlu
10:00-10:40

İzel Kimya Firma Sunumu:
Reçinede İzel Kimya: Alkid, Akrilik, Poliaspartik, Polyester ve Epoksi Sertleştirici / Dr. Cemil Dizman

  Mühendislik Fakültesi Binası
09:45-10:00 Kahve Molası
10:00-12:00 SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşem Üzer Arda Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülya Çelik Onar Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tamer
Analitik Kimya  Biyokimya Organik Kimya Polimer Kimyası
10:40-11:00 SS-007 Molekül Baskılama Tekniği ile Geliştirilen Nanosensörün Anti-Kanser Pemetreksed Analizi için Kullanımı / Göksu Özçelikay SS-038 Covid 19 Tedavisinde Kullanılan İlaçların Metabolik Enzim Karbonik Anhidraz I Ve Iı İzoenzim Faaliyetleri Üzerine Etkileri / Ümit Muhammet Koçyiğit SS-076 Baylis-Hillman Reaksiyonu ile Yeni Kiral Bileşiklerin Sentezi / Hacer Can Üsküp SS-101 Biyo-Esaslı Kimyasalların Dendrimerik Yapılarda Kullanımı Ve Karakterizasyon Çalışmaları / Bahtiyar Yanar
11:00-11:20 SS-008 Yeşil Kimya Tabanlı Elektroanalitik Sensör Hazırlamada Soğuk Plazma Kullanımı / Çiğdem Kanbeş Dindar SS-039 Karbon Tetraklorür, Safran, Safranal ve Krosin Uygulanan Ratların Serumlarında a-tokoferol, Retinol, Filokinon ve Kolekalsiferol ve Protein Karbonil Düzeylerinin Belirlenmesi / Damla Yıldız SS-077 Fenalenon Temelli Kemosensörlerin Tasarımı, Sentezi Ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi / Muhammed Üçüncü SS-102 Farklı Zincir Uzunluğuna Sahip Hibrit Konjuge Polimerlerin Floresan Özelliklerinin İncelenmesi ve Hücre Boyama Etkinliklerinin Tayini / Salih Ertan
11:20:11:40 SS-009 Nitro Aromatik Sınıfı Patlayıcıların Kolorimetrik Tayinlerine Yönelik Polimerik Striplerin Hazırlanması / Erol Erçağ SS-040 Nanoenkapsüle Fitokimyasalların Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Etkisi / Arzu Çakır SS-078 Dimetil 1-Benzil-1H-1,2,3-Triazol-4,5-Dikarboksilat Bileşiklerinin Yer Seçici Olarak İndirgenmesi / Güler Yağız Erdemir SS-103 Uv İle Kürlenebilen Fosfor İçeren Biyo-Esaslı Kimyasalların Sentezi Ve Kaplama Uygulamaları / Elif Ozman
11:40-12:00 SS-010 Anadolu Arı Ekmeğinin Temel Bileşenler Analizi ile Sınıflandırılması / Zeynep Kalaycıoğlu SS-136 Ulanbatur-Moğolistan Atmosferindeki Pm2.5 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (Pah’Lar) / Amgalan Natsagdorj SS-079 Yeni Salisilat Türevi Bileşiklerin Sentezi Ve Antikanser Aktivite Çalişmaları / İrfan Koca Socar Firma Sunumu: Rafineri ve Petrokimya Endüstrisinde Sürdürülebilir Ar-Ge Çözümleri / Berrak ErkmenÜrün ve Uygulama Geliştirme Yöneticisi
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ KAMPÜS YEMEKHANESİ
  KONFERANS SALONU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
13:30-14:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Erçağ
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. İmren Hatay Patır
Güneş ışığı kullanılarak suyun ayrışmasından hidrojen üretimi
  Mühendislik Fakültesi Binası
14:15-15:35 SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Bener Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Erçağ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Taşdelen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamit Erdemi
Analitik Kimya  Biyokimya-İlaç Kimyası-Malzeme Kimyası Organik Kimya Polimer Kimyası
14:15-14:35 SS-011 Çay İçeceklerindeki Organofosforlu Pestisitlerin Di-(2-etilhekzil)fosforik Asit Esaslı Supramoleküler Çözücü ile Mikroekstraksiyonu / Hasan Çabuk SS-042 Pelargonidin’in α-Glikozidaz Enzimi Üzerine Etkisi / Lokman Durmaz SS-082 Pirazolo[1,5‑{a}]pirazin‑4(5{H})‑on Türevleri İçin Yeni Bir Sentetik Yaklaşım Ve Bunların Akciğer Adenokarsinom Hücre Hattı Üzerindeki Antiproliferatif Etkileri / Meltem Tan Uygun SS-105 Köpük Aerojel Katkılı Sandviç Panel Üretiminin Araştırılması / Seren Bakırdöven
14:35-14:55 SS-012 Taş Yünü Kullanarak Sulu Ortamlardan Katyonik Boyar Madde Gideriminin İncelenmesi / Raif İlktaç SS-043 Sma Hastalığının Tedavisine Yönelik Potansiyel İlaç Adaylarının Sanal Tarama/Moleküler Dockıng Metodları Kullanılarak Önerilmesi / Canberk Soytekin SS-083 İndol Temelli Yeni İt-Çek Tipi Kromoforların Sentezi Ve Optoelektronik Özelliklerinin İncelenmesi / Kübra Erden SS-112 Epokside Doğal Kauçuğun Lignin ve 1,3-bis(sitrakonimidometil)benzen (CIMB) Varlığında Kendi Kendini Onarma Performansı / Tuba Ünügül
14:55-15:15 SS-013 Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Bazı Antifungal Pestisitler için DNA Bağlanma Profillerinin İncelenmesi / Cem Erkmen SS-044 Katı Oksit Yakıt Hücresi Uygulamaları için Üstün Oksit İletken Ce0.8Sm0.2O1.9 Seramik Yapılarının Dondurarak Kurutma Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu / Vedat Sarıboğa SS-084 Anyon Tanınması ile Oluşturulmuş Sensör ve Supramoleküler Polimerler / Abdullah Aydoğan SS-107 3-Boyutlu Biyoyazıcı Teknolojisi ile Kök Hücre Yüklü Nanohibrit Kemik/Kıkırdak Doku İskelelerinin Geliştirilmesi: In vitro ve In Vivo Değerlendirilmesi / Ayça Bal Öztürk
15:15-15:35 SS-014 Monoklonal Antikor Yapılarının İyon Hareketliliği-Kütle Spektrometrisi Tekniği İle Analizleri / Mehmet Atakay SS-045 Bor Nitrür Nanoparçacıklarının Fonksiyonelleştirilmesi Ve Karakterizasyonu / Reyhan Özbaş SS-085 Pirolizin-3-on Bileşiklerinin Yükseltgenme-Halkalaşma Tepkimeleriyle Sentezi / Dilek Işık Taşgın SS-108 Kurkumin Yüklü Poli(pentadekalakton-ko-valerolakton)/Jelatin Nanofiberlerinin Eldesi / Cansu Ülker Turan
15:35-15:45 Kahve Molası
  KONFERANS SALONU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
15:45-16:30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahattin Yalçın
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. İsmail Boz
Gliserinden değerli kimyasallara; endüstriyel bir uygulama asit katalizörlerle akrolein üretimi
  Mühendislik Fakültesi Binası
16:30:17:10 SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Vedat Sarıboğa Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Berrin Saygı Yalçın Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Arslan Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek Özmen
Çevre Kimyası Anorganik Kimya Organik Kimya Polimer Kimyası
16:30-16:50 SS-015 Seryum Esaslı Perovskit Fotokatalizörlerin Hazırlanması ve Degradasyon Mekanizmalarının İncelenmesi / Büşra Emir SS-057 Makrosiklik Boronatların Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Aktivitesi / Buse Çam SS-086 Florenon Türevi Konjuge Küçük Moleküllerin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Özelliklerinin İncelenmesi / Hüsniye Ardıç Alidağı SS-109 Sürekli Fazı Termoplastik Elastomer (TPE) Olan Poliamit 6 (PA6)/TPE Karışımlarının Kristalizasyon Kinetiğine Yeni Nesil Nanotaneciklerin Etkisinin İncelenmesi / İlkay Mete
16:50-17:10 SS-016 Prunus dulcis biyokütlesi kullanılarak sulu çözeltiden rodamin B giderimi: denge, kinetik ve termodinamik çalışmalar / Zeynep Mine Şenol SS-060 Heteroarenlerin C-H Bağ Arilasyonu İçin Heterojen (Foto)Katalizörlerin Geliştirilmesi / Önder Metin SS-087 Optoelektronik Uygulamalar için Yeni Sübstitüte Benzotiyadiazol Temelli D-A-D Tipi Moleküllerin Sentezi ve Fotofiziksel Özellikleri / Gülşen Türkoğlu SS-110 Raft Ve “Click” Kimyası Yöntemleri İle Fırça Tipi Graft Kopolimer Sentezi Ve Karakterizasyonu / Melahat Göktaş
17:00-17:30 POSTER SUNUMU
 
4 EYLÜL 2022 PAZAR
09:00-10:20 KONFERANS SALONU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
09:00-09:45 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zühre Şentürk
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Bezhan Chankvetadze
Recent developments in enantioselective analysis of chiral compounds
  Oturum Başkanı: Dr. Nihat Toslu
09:45-10:05 Ebsco Firma Sunumu: 
Konu: American Chemical Society Dergilerinde Ücret Ödemeden Makalenizi Nasıl Açık Erişim Yayımlayabilirsiniz?
Konuşmacı: Can SOYULMAZ – Bölge Satış Müdürü, – Türkiye, Arnavutluk ve Orta Asya Bölgesi
     
  Mühendislik Fakültesi Binası
10:05-10:20 Kahve Molası
10:20-12:20 SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Buğdaycı Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Oya Irmak Şahin Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hande Mert Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alper Kaşgöz
Elektrokimya Malzeme Kimyası Polimer Kimyası Polimer Kimyası
10:20-10:40 SS-017 Enzimatik Elektrokimyasal Biyosensör Tasarımında Biyopolimer Etkisinin İncelenmesi / Vildan Şanko SS-046 Poli-Siklodekstrin Nanolif Membranların Üretimleri ve Uygulamaları / Fuat Topuz SS-088 Floresans Özellikli Biyobozunur Hidrofilik Polimer Sentezi Ve Karakterizasyonu / Şeyma Sarı SS-106 Oktaizobütil Polihedral Oligomerik Silseskuiokzan (O-POSS) ile Uyumlaştırılmış Poliamit 6 (PA6) / Termoplastik Elastomer (TPE) Karışımlarının Esas Kırılma İşinin İncelenmesi / Vildan Palaz
10:40-11:00 SS-018 Süperkapasitör Uygulamaları için İletken Polimerler ve Metal Organik Kafes Esaslı Kompozitler / Hilal Yıldırım Kalyon SS-047 Mikroalglerden Aerojel Sentezi / Neslihan Sevindik SS-089 Halloysit Destekli Jelatin Biyomürekkep Geliştirilmesi / Oğuzhan Polat SS-113 Epokside Doğal Kauçuğun Endüstriyel Elyaflara Yapışma Davranışı / Tuba Ünügül
11:00-11:20 SS-019 Elektrodepozisyon yöntemiyle TiO2 nanoyapıların FTO cam substrat üzerine kaplanması ve boya duyarlı güneş pili uygulamaları / Soner Çakar SS-048 Trimerik Fosfazen Halkasının Malzeme Kimyasındaki Uygulamaları / Hava Özay SS-090 Ultrases Destekli PANI Sentezi ve Karakterizasyonu / İbrahim Korkut SS-114 Polivinilklorürün Organometalik Reaksiyon Yoluyla Yapısal Modifikasyonunun Araştırılması / Rabia Arslan
11:20:11:40 SS-020 Esnek Giyilebilir Süperkapasitörler İçin Tekstil Boyar Madde Katkılı Elektrotların Sentezi Ve Kapasitans Performanslarının İncelenmesi / Nurşah Karahan SS-049 Biyolojik Olarak Parçalanabilen Poli(Gliserol-Sitrat)-Cam Kompozitlerin Özellikleri Üzerinde Zeolit ​​Mineralinin Etkisi / Gülşah Çelik Gül SS-091 PoliHEAA/ PoliHEMA Kopolimer Jellerin Sentezi, Yığın ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi / Cahit Özbilenler SS-115 Vanilin/PEI Esaslı Hidrojellerin Kendi Kendini Onarma ve Hücre Canlılığı Özelliklerinin İncelenmesi / Merve Yaşar
11:40:12:00 SS-021 Asimetrik Süperkapasitör İçin Nano Boyutlu Sbox Hapsolmuş Polipirol Kompozitinin Elektrosentezi / Meliha Gözde Çekiç SS-050 Proses Analitik Teknolojilerinin Enerjik Malzeme Sentez ve Kristalizasyon Çalışmalarındaki Uygulamaları / Kıvanç Aydıncak SS-092 Poli(N-vinil imidazol) Bazlı Jellerin Sentezi, Protein Adsorplama ve Hücre Canlılığı Davranışlarının İncelenmesi / Selma Ustürk  
12:00:12:20 SS-137 Kimyasal ve Mineral Katkı Kullanımının Betondaki Sülfat Saldırısına Karşı Direncinin İncelenmesi / Sera Set Güçlü SS-051 Gıda Ambalajlarının Dielektrik Bariyer Deşarj (DBD) Plazma ile Yüzey Modifikasyonu / Huriye Ceren Kurçin SS-093 Termoplastik Kopoliester Elastomer/Kalsit Polimer Kompozitlerin Mekanik, Morfolojik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi / Yunus Emre Sucu  
12:20-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ KAMPÜS YEMEKHANESİ
  KONFERANS SALONU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
13:30-14:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Boz
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Sermet Koyuncu
Konjuge polimer içeren fonksiyonel ince filmler ve uygulamaları
  Mühendislik Fakültesi Binası
14:15-15:35 SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sunay Türkdoğan Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mesut Yılmazoğlu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Temel Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Taşdelen
Elektrokimya-Endüstriyel Kimya Tekstil Kimyası-Anorganik Kimya Polimer Kimyası Polimer Kimyası
14:15-14:35 SS-022 Perovskit Çözeltisine Polietilen Glikol ve Kloroform Katkılamanın Güneş Pili Verimine ve Kararlılığına Olan Etkisi / Ece Çetin SS-052 Atık Selülozun {In Situ}-Koagülasyonu ile Güçlendirilmiş, Biyo Esaslı Foto-Kürlenebilen Kaplamaların Geliştirilmesi ve Hafifletilmiş Tente/Branda Uygulamaları / Zehra Yıldız SS-094 Yüzey Modifiye Kalsitin Yüksek İç Fazlı Emülsiyonların Stabilizasyonunda Kullanımı ve Makrogözenekli Polimer/Kalsit Kompozitlerinin Sentezi / Ali Eslek SS-118 Yol Çizgi Boya Uygulamalarında Biyo Esaslı Kimyasalların Kullanımı / Semiha Eral
14:35-14:55 SS-023 Şarj Edilebilir Sulu Çinko Bataryaları için Kompozit Anot Elektrot Sentezi ve Uygulaması / Taşkın Çamurcu SS-053 Tiyofen Halkası İçeren Tiyosemikarbazonların Bizmut(III) Halojenür Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi / İbrahim İsmet Öztürk SS-111 Blok Kopolimer Sentezi Ve Karakterizasyonu Ve Sio2 Katkılı Blok Kopolimer Nanokompozitlerin Özelliklerinin Araştırılması / Melahat Göktaş SS-119 Rheological And Morphological Properties of Mono-Epoxide POSS Compatibilized PLA/PBS Blends / Muhammad Saeed Ullah
14:55-15:15 SS-024 Polianilinin Elektrokimyasal Özelliklerine Karbon Fiber Mikro Elektrotların Etkisi / Keziban Hüner SS-054 3,5-Dikarboksi-1-(4-siyanobenzil)piridinyum Zwitteriyonik Ligant ile Dört Koordinasyon Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Optik Özellikleri / Meltem Kaya SS-130 Hidrofobik Monomer İçerikli Bazı Hidrojellerin Çeşitli Çözücülerdeki Şişme Davranışlarının İncelenmesi / Murat Erdem SS-120 Poli (gliserol sitrat) Silika-Cam Elyaf Nanokompozitlerinin Sentezi ve Özellikleri / Seda Beyaz
15:15-15:35 SS-025 Silika Dolgu Malzemesi Yüzey Alan Değişiminin Binek Lastik Sırt Karışımları Fiziksel Özelliklerine ve Proses Edilebilirliğine Olan Etkisinin Araştırılması / Ceren Özbay SS-055 3,5-Dikarboksi-1-(3-siyanobenzil)piridinyum ile Bakır(II) ve Kadmiyum(II)-Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokromik Özellikleri / Batuhan Okman SS-131 Naproksen Sodyumun Kontrollü Salımı İçin N-Vinilimidazol Esaslı Kopolimer Hidrojel Taşıyıcı Sistemler / Bilge Erdem SS-121 Silika Nanopartiküller Beraberinde Kompozit Hidrojellerin Fotobaşlatılmış Polimerizasyon Reaksiyonu Yöntemi ile Hazırlanması / Nurcan Karaca
15:35-15:45 Kahve Molası
15:45-17:30 SALON A SALON B   SALON D
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gözde Gözke Açıkalın Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mesut Yılmazoğlu   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hilal Mert
Fotokimya ve Spektroskopi-Hesaplamalı Kimya Anorganik Kimya   Polimer Kimyası
15:45-16:05 SS-026 Su Bölünme Yoluyla Etkin Fotokimyasal Hidrojen Evrimi için Grafit Karbon Nitrür Nanokatalizörler: Karşılaştırma Çalışması / Elaf Abdelillah Ali Elhusseın SS-058 Yeni BODIPY Bileşiği ile Modifiye Edilmiş Grafen Kuantum Nokta Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi / İpek Ömeroğlu   SS-122 MonoEpoksi-POSS ile Uyumlaştırılmış Poliamit 6/Termoplastik Elastomer Karışımlarının Isıl ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi / Merve Ün
16:05-16:25 SS-027 Oral Skuamöz Hücreli Karsinom için Fotodinamik Tedavi / Didem Duman SS-059 Bazı Schiff Bazı Yapılı Koordinasyon Bileşiklerinin Hidrojen Peroksitin Ağartma Performası Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması / Murat Tuna   SS-123 İyonlaştırıcı Radyasyonun Platinle Kürleştirilmiş Vinil-Metil-Polisiloksan Elastomerinin (VMQ) Mekanik ve Dinamik Özelliklerine Etkisi / Zühra Çınar Esin
16:25-16:45 SS-028 Optik Spektrumun Franck-Condon Analizinden Elde Edilen Ampirik Parametrelerle Uyarılmış Hal Geometrilerinin Tahmin Edilmesi / Muhammet Erkan Köse SS-056 Simetrik Olmayan Dispirosiklotrifosfazenler: Sentez, Spektroskopi, Kristallografi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları / Reşit Cemaloğlu   SS-124 Etilen Akrilik Dipolimer / Etilen Propilen Dien Terpolimer Kauçuk Karışımlarına ilave edilen Homojenizatör ve Uyumlaştırıcının, Karışımlarların Mekanik ve Termal Özelliklerine olan Etkisinin Analizi / Dr. Gül Şentürk Ünal
16:45-17:30 POSTER SUNUMU
 
5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ
  KONFERANS SALONU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
09:00-09:45 Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim İsmet Öztürk
Davetli Konuşmacı: İ.Halil Kavakli
Yapıya dayalı ilaç tasarım metodları kullanılarak biyolojik saate bağlı hastalıklara karşı yeni moleküllerin belirlenmesi
  Mühendislik Fakültesi Binası
09:45-10:00 Kahve Molası
10:00-11:40 SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selçuk Mert Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alper Kaşgöz Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emre Tekay
Kataliz Anorganik-Fizikokimya Polimer Kimyası Polimer Kimyası
10:00-10:20 SS-029 Kiral Pd Nanopartiküller Katalizörlüğünde Asimetrik Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonu Uygulamaları / Simay İnce SS-061 2,2′-Bipiridin Gövdeli Simetrik Diamit Ligantların Sentezi ve Kristal yapıları / İsmail Yılmaz SS-132 Nr/Epdm Kauçuk Karışımlarının Hazırlanması, Mekanik Ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi / Hait Levent Hoşgün SS-125 Gerılme-Desteklı Azıd-Alkın Sıklokatılma Tepkımesıyle Hıdrojellerın Hazırlanması / Aysun Değirmenci
10:20-10:40 SS-030 Sıvı Yakıtlardan Refrakter S Bileşiklerinin Oksidatif Kükürt Giderme İşlemi ile Uzaklaştırılması için Krom Bazlı MIL-101 Kararlı MoOx Katalizörünün Geliştirilmesi* / Mehmet Gülcan SS-062 BODIPY Temelli İridyum ve Rutenyum Komplekslerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi / Beyza Cabir SS-133 Isosorbide Temelli Polimetakrilatların Sentezi Ve Olası Mühendislik Uygulamaları İçin Karakterizasyonu / Yonca Alkan Göksu SS-126 Yeşil Sentez Selenyum Nanopartiküller ile Yüklenmiş Hyaluronik Asit Metakrilat/Jelatin Metakrilat Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Yara İyileşmesine Etkisi / Omid Nejati
10:40-11:00 SS-031 WO3 Temelli Dehidrasyon Katalizörleri ile Gliserinden Akrolein Eldesinde Silika ve Alümina Promotörlerinin Etkileri / Yaşar Zengin SS-063 Yeni Suda Çözünür BODIPY Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin Incelenmesi / Beyza Cabir SS-135 Polimerlerin Pisikolojisi / Uğur Adnan Sevil SS-127 Çinko Çapraz Bağlı Aljinat ve Karboksimetil Selüloz İçeren Antibakteriyel Yara Örtülerinin Hazırlanması / Burcu Orhan
11:00-11:20 SS-032 Desteklenmiş Metal Nanoparçacıkların Amin Boran Bileşiklerininin Hidrolizi ile Hidrojen Üretiminde Katalizör Olarak Kullanımı / Melek Tercan SS-064 Fotodinamik Terapi için Tetra Sübstitüe Ti(IV) Ftalosiyanin Bileşiğinin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi / Öznur Dülger Kutlu SS-117 Yeni Nesil EVA Alternatifi Poliüretan Ayakkabılık Sistemlerinin Geliştirilmesi / Kübra Sarper SS-128 Poli(İzopropil Metil Glikolid) Homo- ve Ko-polimerlerinin Organokatalitik Sentezleri / Duygu Çetin
11:20:11:40 SS-033 Çift Kompartmanlı Au/Ru Bazlı Yeni Nesil Nano-Reaktör Sistemlerinin Geliştirilmesi / Bengi Özgün Öztürk SS-069 Polipirol/Dekstran Kompozitinin Paslanmaz Çelik Elektrot Yüzeyine Elektrokimyasal Sentezi / Şirin Duran SS-116 Poliüretan Köpüklerin Kimyasal Geri Kazanımı Ve Poliüretan Sistemlerde Kullanımı / A. Esra Pişkin Ceylan SS-129 Antimikrobiyal Hammadde Sentezi ve Poliüretan Köpükte Uygulanması / Yusuf Yivlik
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ KAMPÜS YEMEKHANESİ
  KONFERANS SALONU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mesut Yılmazoğlu
13:30-14:15 Davetli Konuşmacı: Messoud A. Efendiyev
Multicomponent biofilm models
  Mühendislik Fakültesi Binası
14:15-14:30 Kahve Molası
14:30-12:25 SALON A      
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mesut Yılmazoğlu      
Kataliz-Yeşil Kimya      
14:30-14:50 SS-034 Fıstık Kabuğu, Kare ve Kapsül Morfolojisine Sahip İçi Boş Silika Jel Yapılarına Hoveyda-Grubbs Tipi Rutenyum Katalizörlerinin Enkapsülasyonu / Mina Aşkun      
14:50-15:10 SS-035 Master Eğriler Yöntemi Ve Eş Dönüşümlü Kinetik Yöntemlerin Birlikte Kullanılmasıyla Kayısı Çekirdeğinin Piroliz Kinetiği Parametrelerinin Belirlenmesi / Gözde Gözke      
15:10-15:30 SS-036 Composıtes Based On (Olıgo)Alkylates And Polyolefıns / Yetar Babashova      
15:30-15:50 SS-037 (Oligo)Alkylation With Ni-, Cr- And Ti-Containing İon-Liquid Catalytic Systems / Khayala Seidova      
15:50-16:15 Kahve Molası – POSTER OTURUMU
16:15-16:30 KONGRE KAPANIŞ KONUŞMALARI & BİLDİRİ ÖDÜL SERTİFİKA TAKDİMİ 
6 EYLÜL 2022 SALI
09:30-17:00 SOSYAL PROGRAM 
Yürüyen Köşk
Termal Atatürk Köşkü
Karaca Çiftliği
Geofit Bahçesi