Bildiriler

 • Her bir katılımcı en fazla iki adet bildiri ile katılım sağlayabilir
 • Bildiri kabulleri hakem değerlendirmeleri sonrasında kabul edilecektir.
 • TÜBİTAK 2224-B programına başvuru yapacak kişiler bildirinizi yüklediğinizde hatice.cilek@brosgroup.net mail adresine bilgi verdiğinizde kabul mektubunuz Nisan ayı içerisinde gönderilecektir.

Kongreye ait sunum tasarımını kullanmak isterseniz buradan indirebilirsiniz.


Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterin boyutları 70 (yatay) x 90 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu,diğer bölümler için 16-18punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
 • Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yeralacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir.
 • Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

Sözel Sunu Hazırlama Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir
 5. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.